Skip Navigation or Skip to Content

Bedrijventerreinen in regio Rotterdam

Bedrijventerreinen zijn een aantrekkelijke locaties voor criminele activiteiten, zoals inbraak, diefstal, fraude en ondermijning. Om dit tegen te gaan, is samenwerking tussen bedrijven, gemeenten, politie en andere partijen nodig. Ook het nemen van preventieve maatregelen, zoals het verbeteren van beveiliging en het melden van verdachte activiteiten, is belangrijk.

Gunstige omgeving voor criminelen

Bedrijventerreinen zijn voor criminele organisaties vaak een gunstige plek om hun activiteiten uit te voeren. Dit komt onder andere door de aanwezigheid van veel bedrijven en de grote hoeveelheid goederen en geld. Het kan bijvoorbeeld gaan om het gebruik van bedrijfspanden als dekmantel voor criminele activiteiten, het infiltreren van bedrijven om illegale activiteiten uit te voeren, of het afpersen van ondernemers.

Ondermijning op bedrijventerreinen

Ondermijning op bedrijventerreinen verwijst naar criminele activiteiten die plaatsvinden op en rondom bedrijventerreinen, en die de reguliere bedrijfsvoering en maatschappelijke veiligheid ondermijnen. Het gaat hierbij om verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals witwassen, drugshandel, mensenhandel, illegale afvaldumping en fraude.

Gevolgen voor betrokken bedrijven

Ondermijning op bedrijventerreinen kan ernstige gevolgen hebben voor de betrokken bedrijven, zoals reputatieschade, financiële verliezen en bedreigingen voor de veiligheid van werknemers. Ook kan het de economische ontwikkeling van de regio belemmeren, en kan het leiden tot verlies van vertrouwen in de overheid en haar capaciteit om de veiligheid en integriteit te waarborgen.

Inbraak, diefstal en vandalisme op bedrijventerreinen

Ook inbraak, diefstal en vandalisme komen veel voor op bedrijventerreinen. Inbraak en diefstal kunnen worden gepleegd door personen die proberen waardevolle goederen zoals computers, elektronica of gereedschap te stelen. Vandalisme kan worden veroorzaakt door personen die op zoek zijn naar opwinding of een boodschap willen overbrengen.

Fraude en cybercriminaliteit op bedrijventerreinen

Fraude en cybercrime zijn andere vormen van criminaliteit die bedrijven op bedrijventerreinen kunnen tegenkomen. Dit is bijvoorbeeld het stelen van bedrijfsgeheimen, het hacken van bedrijfsnetwerken of het manipuleren van financiële transacties.

Maatregelen tegen criminaliteit

Om de criminaliteit op het terrein te verminderen, kunnen bedrijven verschillende maatregelen nemen. Dit kan onder andere omvatten het verbeteren van de verlichting, het installeren van beveiligingscamera’s, het plaatsen van hekken en poorten en het inhuren van beveiligingspersoneel. Het is ook belangrijk om medewerkers te trainen in het herkennen van verdachte activiteiten en het nemen van preventieve maatregelen. Door deze maatregelen te nemen, kunnen bedrijven helpen de veiligheid  op hun terrein te verbeteren en de kans op criminele activiteiten te verminderen.

Hoe veilig is jouw bedrijventerrein?

Om criminaliteit tegen te gaan, is het belangrijk om verdachte activiteiten en ongebruikelijke transacties te melden bij de politie of de gemeente. Bedrijven kunnen ook extra maatregelen nemen, zoals huurders controleren en  leveranciers screenen. Daarnaast kunnen bedrijven samenwerken met de lokale overheid en politie om informatie uit te wisselen en samen te werken aan het bestrijden van criminele activiteiten.

PVO Rotterdam faciliteert dit soort samenwerkingen. Daarnaast begeleiden we bedrijventerreinen bij het behalen van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Om de veiligheid van bedrijventerreinen te vergroten, begeleiden wij KVO- trajecten. KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer om de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren. Het KVO-traject bestaat uit verschillende stappen zoals het maken van een veiligheidsanalyse, het opstellen van een plan van aanpak en het uitvoeren van maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Het doel van KVO is om criminaliteit en overlast op bedrijventerreinen te verminderen en het gevoel van veiligheid te vergroten.

Ander aanbod van PVO Rotterdam

Naast de procesbegeleiding van het KVO organiseren wij bijeenkomsten en geven wij voorlichtingen. Meer weten hierover? Neem dan contact met ons op voor advies op maat.

Bent u geholpen met deze informatie?