Skip Navigation or Skip to Content

Buitengebieden in regio Rotterdam

Wat wordt er bedoeld met het buitengebied?

Het buitengebied is een term die wordt gebruikt om het landelijke gebied buiten de stedelijke gebieden aan te duiden. Het omvat vaak landbouwgronden, natuurgebieden, bossen en andere open ruimten. Het buitengebied wordt vaak gekenmerkt door een lage bevolkingsdichtheid en een hoge mate van natuur en biodiversiteit. Het kan ook worden gebruikt om gebieden aan te duiden die aan de rand van stedelijke gebieden liggen en die een overgangszone vormen tussen stedelijke en landelijke gebieden. Het buitengebied speelt een belangrijke rol in de voedselproductie, recreatie en natuurbehoud.

Welke vormen van criminaliteit komen voor in het buitengebied?

In het buitengebied komen verschillende vormen van criminaliteit voor. Enkele veelvoorkomende vormen zijn:

  1. Diefstal van agrarische apparatuur en gewassen
  2. Drugshandel
  3. Drugsproductie
  4. Illegale dumping van afval

Wat maakt dit gebied een doelwit voor georganiseerde criminaliteit?

Het buitengebied kent vaak problemen met georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel en -productie. Deze activiteiten worden vaak verborgen gehouden in afgelegen gebieden, waar het toezichthouden lastiger is voor wetshandhavers. Ook komt het voor dat criminelen panden in het buitengebied gebruiken als schuilplaats of voor de productie van drugs.

Welke maatregelen kun je treffen?

Om criminaliteit in het buitengebied te bestrijden, werken de politie, PVO Rotterdam en andere instanties samen met boeren, landeigenaren en andere betrokkenen in het buitengebied. Zo worden er preventieve maatregelen genomen, zoals het plaatsen van camera’s en het verhogen van de sociale controle. Ook worden er regelmatig controles uitgevoerd en wordt er streng opgetreden tegen overtreders.

Bent u geholpen met deze informatie?