Skip Navigation or Skip to Content

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in het kort

Het KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen en is een certificering voor bedrijventerreinen, winkelgebieden of horecagebieden die voldoen aan een set van veiligheids- en preventiemaatregelen. Het doel van het KVO is om de veiligheid en leefbaarheid van bedrijventerreinen en winkelgebieden te verbeteren door middel van samenwerking tussen verschillende partijen. Het KVO biedt verschillende voordelen voor ondernemers zoals beperking van schade, kwalitatieve en veilige uitstraling, besparing op kosten en subsidies, fiscale voordelen en extra inspanning van gemeente, politie en brandweer.

Wat is het KVO?

KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. Het is een certificering voor bedrijventerreinen, winkelgebieden of horecagebieden die voldoen aan een set van veiligheids- en preventiemaatregelen.

Wat is het doel van het KVO?

Het doel van het KVO is om de veiligheid en leefbaarheid van bedrijventerreinen en winkelgebieden te verbeteren. Dit doen we door samen te werken aan preventieve maatregelen tegen criminaliteit, overlast en brand. Het keurmerk geeft aan dat de betrokken partijen op het terrein intensief samenwerken aan veiligheid en dat er concrete acties worden ondernomen om de veiligheid en preventie te verbeteren.

Welke partijen zijn er betrokken bij een KVO?

Het keurmerk is een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in samenwerking met verschillende organisaties, zoals ondernemersverenigingen, gemeenten, politie en brandweer. PVO Rotterdam biedt procesbegeleiding aan bij het behalen van een KVO en helpt bij het opzetten van publiek-private samenwerkingen.

Wanneer en waarom is een KVO nodig?

Als je een bedrijf hebt in een winkelgebied of op een bedrijventerrein, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de veiligheid van je onderneming. Op deze locaties is er namelijk een risico op inbraak, diefstal, brand en andere vormen van criminaliteit.

Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers

Een veilige omgeving is niet alleen belangrijk voor jou, maar ook voor andere ondernemers in de buurt. Door te investeren in veiligheid draag je bij aan een kwalitatieve en veilige uitstraling van het gebied, wat weer zorgt voor een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.

Wat zijn de voordelen van een KVO?

Het KVO biedt verschillende voordelen voor ondernemers die investeren in veiligheid. Hieronder vind je een overzicht van alle voordelen:

  1. Beperking van schade. Door te investeren in veiligheid kun je schade als gevolg van inbraak, diefstal, brand en andere vormen van criminaliteit beperken of voorkomen.
  2. Kwalitatieve en veilige uitstraling. Door gezamenlijk te investeren in veiligheid, draag je bij aan een kwalitatieve en veilige uitstraling van het gebied. Dit kan weer zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor ondernemers.
  3. Besparing op kosten. Door gezamenlijk in te kopen, kun je besparen op de kosten van bijvoorbeeld particuliere beveiliging.
  4. Korting op verzekeringspremie. Ondernemers met het KVO-certificaat komen vaak in aanmerking voor een korting op hun verzekeringspremie.
  5. Subsidiemogelijkheden. Ondernemers met het KVO-certificaat kunnen in aanmerking komen voor subsidies, zoals de VKB-scan.
  6. Fiscale voordelen. Het investeren in veiligheid kan ook fiscale voordelen met zich meebrengen.
  7. Extra inspanning van gemeente, politie en brandweer. Ondernemers met het KVO-certificaat kunnen rekenen op de inspanning van gemeente, politie en brandweer om de veiligheid van het gebied te waarborgen.

Hoeveel veiliger wordt mijn terrein of gebied met een KVO?

Het KVO is geen garantie voor 100% veiligheid, maar is wel een belangrijk instrument om de veiligheid op bedrijventerreinen en winkelgebieden te verbeteren en te waarborgen. Een veilige omgeving is van groot belang voor jouw onderneming en het winkelgebied of bedrijventerrein waarop je actief bent. Investeer daarom in veiligheid en werk samen met andere ondernemers aan een veilig en kwalitatief hoogwaardig gebied.

Bent u geholpen met deze informatie?