Skip Navigation or Skip to Content

Ondermijning in regio Rotterdam

Wat is ondermijning?

Bij ondermijning vermengt de onderwereld zich met de bovenwereld. Legale bedrijven worden misbruikt voor criminele activiteiten. Dit gebeurt in verschillende sectoren, zoals transport en logistiek, de agrarische sector en op bedrijventerreinen.

Ondermijning in de haven

De haven van Rotterdam is een belangrijke toegangspoort tot Europa voor goederen van over de hele wereld. Een veilige haven is van groot belang voor de economie, de samenleving en het milieu. Criminele activiteiten in de haven zorgen vaak voor veiligheidsrisico’s voor de scheepvaart en het milieu, maar ook voor de werknemers in de haven en de omwonenden.

Voorbeelden van ondermijning in de haven

Ondermijnende activiteiten in de haven zijn onder andere:

 • Infiltratie van criminele organisaties in de havenlogistiek
 • Handel in illegale goederen, zoals drugs en wapens
 • Drugstransport
 • Geld witwassen

Criminaliteit in jachthavens

Veel jachthavens zijn veilige en leuke plekken waar mensen komen voor recreatieve doeleinden, maar een jachthaven is ook een aantrekkelijke plaats voor criminelen. Dit komt omdat zij hier vaak redelijk anoniem kunnen verblijven, omdat er weinig regels zijn en er vaak weinig of geen fysiek toezicht is. Bovendien is de locatie erg makkelijk bereikbaar.

Meer weten over criminaliteit in de jachthavens, wat de signalen zijn, waar je deze kunt melden en waarbij PVO Rotterdam kan helpen? Bekijk onze themapagina over jachthavens.

Ondermijning in de agrarische sector

Ondermijning in de agrarische sector kan op verschillende manieren plaatsvinden, waaronder:

 • Illegale activiteiten. Denk hierbij aan de illegale teelt van gewassen, zoals hennep of andere drugs, diefstal van gewassen of vee, of illegale handel in pesticiden of dieren.
 • Corruptie. Corruptie kan plaatsvinden bij de verkoop van gewassen, de toewijzing van subsidies, vergunningen en certificeringen, en de aanbesteding van projecten.
 • Witwassen van geld. Criminele organisaties proberen geld te witwassen door de agrarische sector te gebruiken als dekmantel. Bijvoorbeeld door het kopen van onroerend goed, het oprichten van bedrijven en het investeren in de sector.
 • Mensenhandel. In de agrarische sector kunnen mensenhandel en gedwongen arbeid voorkomen. Hierbij zijn werknemers bijvoorbeeld onder valse voorwendselen naar Nederland zijn gehaald en worden ze uitgebuit in de landbouw.
 • Milieucriminaliteit. De agrarische sector kan ook worden gebruikt voor milieucriminaliteit, zoals het illegaal dumpen van afval, vervuiling van bodem of water of het niet naleven van milieuwetten.

Ondermijning op bedrijventerreinen

Ondermijning op bedrijventerreinen kan verschillende vormen aannemen, hier zijn enkele voorbeelden:

 • Drugshandel. Criminelen kunnen bedrijfsgebouwen huren of kopen om er illegale activiteiten zoals drugshandel te ontplooien. Dit kan leiden tot overlast voor de omgeving en kan de veiligheid van werknemers en buurtbewoners in gevaar brengen.
 • Mensenhandel. Criminele organisaties kunnen bedrijfspanden gebruiken als dekmantel voor mensenhandel. Mensen kunnen in de gebouwen worden vastgehouden en gedwongen om illegale activiteiten uit te voeren.
 • Illegale prostitutie. Ondermijners kunnen bedrijfspanden gebruiken om illegale prostitutie te faciliteren. Dit kan gepaard gaan met overlast en kan de veiligheid van werknemers en buurtbewoners in gevaar brengen.
 • Fraude. Criminelen kunnen bedrijven op bedrijventerreinen gebruiken om fraude te plegen, zoals belastingontduiking en witwassen van geld.
 • Illegale verhuur van panden. Criminelen kunnen bedrijfspanden illegaal verhuren, wat kan leiden tot onveilige situaties voor huurders en hun omgeving.

Melding maken van ondermijning

Het is belangrijk dat je verdachte signalen meldt. Dit kan bij ‘Meld Misdaad Anoniem’. Dit meldpunt is dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 0800-700, of maak online een melding via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Zij geven meldingen vervolgens anoniem door aan de politie en andere relevante instanties om actie te ondernemen tegen ondermijnende criminaliteit.

De preventieve aanpak van PVO Rotterdam

Het is belangrijk om ondermijning in alle sectoren te voorkomen en te bestrijden, omdat het niet alleen de betreffende sector schaadt, maar ook de samenleving als geheel. Hiervoor is het belangrijk dat de samenwerking tussen de overheid en de sector versterkt wordt. PVO Rotterdam faciliteert en stimuleert dat, onder andere in de vorm van een certificering.

Daarnaast is ons doel om de bewustwording over dit probleem bij de betrokken partijen te vergroten. Dit doen wij onder andere door bijeenkomsten en voorlichtingen te organiseren.

 

Meer over ons aanbod

Heb je interesse in ondersteuning van het PVO om ondermijning tegen te gaan? Lees meer over ons aanbod of neem direct contact met ons op. We adviseren je graag.

 

Bent u geholpen met deze informatie?