Skip Navigation or Skip to Content

Aantal misdrijven in politie-eenheid Rotterdam blijft nagenoeg gelijk

15 april 2024
1 min leestijd

Het totale aantal misdrijven binnen ons werkgebied, de politie-eenheid Rotterdam (bestaande uit de 23 gemeentes in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland Zuid), is in 2023 ongeveer gelijk gebleven, na eerdere toenames in 2021 en 2022. Dit blijkt uit het recente rapport Jaaroverzicht 2023 van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld (GVB) van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam.

Achter deze stabiliteit schuilen echter enkele opvallende trends. Zo daalde het aantal ‘high impact crimes’ zoals woninginbraken, straatroven, overvallen en geweldsdelicten met 11% in 2023, in lijn met eerdere ontwikkelingen tussen 2021 en 2022. Maar opvallend genoeg nam het aantal inbraken bij bedrijven en instellingen verder toe (+10%) in 2023, na eerdere stijgingen.

Stijging in drugs- en cybercriminaliteit

Drugsgerelateerde misdrijven (+19%) en cybercriminaliteit (+15%) lieten in 2023 aanzienlijke stijgingen zien ten opzichte van het voorgaande jaar, een trend die zich al eerder aftekende tussen 2021 en 2022.

Aandacht voor preventie

Slachtoffer worden van cybercrime heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel. Daarom wordt er intensief ingezet op preventiecampagnes om inwoners en ondernemers weerbaarder te maken tegen deze vorm van criminaliteit.

Overlast en publieke veiligheid

De overlastincidenten in de eenheid Rotterdam vertonen een beperkte ontwikkeling, met vooral opvallende stijgingen bij drugs- en drankoverlast (9%) en incidenten met betrekking tot de Veilige Publieke Taak (+22%), waaronder een beperkte stijging in geweld tegen politieambtenaren (+5%).

Aanpak van ondermijning

De aanpak van ondermijnende criminaliteit blijft een prioriteit, met speciale aandacht voor de bestrijding van drugshandel en de samenwerking met bedrijven in de logistiek van de Rotterdamse haven. De recente toename van gewelddadige incidenten, waaronder explosies, benadrukt de noodzaak van deze aanpak.

Rapportage GVB en VAR

De genoemde cijfers zijn afkomstig uit het Jaaroverzicht 2023 van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld (GVB) van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR), dat op 12 april 2024 is gepubliceerd. Deze rapportage maakt gebruik van gegevens van verschillende instanties, waaronder de politie, het OM en zorg- en veiligheidshuizen. Het volgende GVB, dat de eerste helft van 2024 beslaat, wordt verwacht in oktober 2024.

Het rapport is beschikbaar voor download via de kennisbank van de VAR.