Skip Navigation or Skip to Content

Ondertekening convenant belangrijke mijlpaal voor PVO Regio Rotterdam

13 oktober 2023
2 min leestijd

Platform Veilig Ondernemen Regio Rotterdam heeft het afgelopen jaar stevig ingezet op het ontwikkelen van een eigen entiteit met hieraan een herkenbare eigen identiteit, het vergroten van een relevant netwerk en het bereiken van ondernemers. Op 12 oktober, in de Week van de Veiligheid, bereikte PVO Regio Rotterdam hierin een bijzondere mijlpaal.

Samenwerking

Onderdeel van het ontwikkelen en uitbreiden van het netwerk en het vormen van een eigen entiteit was het opstarten van een samenwerking tussen publiek-private partners, met als doel om meer op de wens van de ondernemer in te spelen en zo maatwerk te kunnen leveren. Op 12 oktober bekrachtigde Platform Veilig Ondernemen Regio Rotterdam de samenwerking met de publiek-private partners door het ondertekenen van een convenant.

Stuurgroep

De stuurgroep, waarvan burgemeester van Lansingerland Pieter van de Stadt voorzitter is, zet zich in om de belangen en wensen van ondernemers uit de regio te behartigen. Daarnaast zet de stuurgroep zich de komende jaren in om de ondernemer handvaten en concrete trainingen te bieden om zo weerbaarder te worden tegen criminaliteit. “Om gezamenlijk de criminaliteit te bestrijden werken wij vanuit verbinding en lef!”, aldus Dennis van der Kaa, manager van PVO Regio Rotterdam.

Het complete bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter
Pieter van de Stadt
Burgemeester Lansingerland

Vicevoorzitter
Marco Oosterwijk
Burgemeester Ridderkerk

Leden
Marjolein v. Eykelen – Gebiedsofficier afdeling Beleid & Strategie, Openbaar Ministerie

Jan Janse – Eenheidsleiding Politie Rotterdam, sectorhoofd zeehavenpolitie

Pieter van Klaveren – Voorzitter MKB Rotterdam

Tessa Langerijs  – Directeur VNO/NCW  West

Marlies Cirkel – Regiomanager KHN-Rotterdam

Evelien Bras – Directeur FERM

Arie Verhorst  – Regiobestuurder LTO

Platform Veilig Ondernemen Regio Rotterdam

Platform Veilig Ondernemen bestaat uit tien regionale PVO’s, waaronder PVO Regio Rotterdam. Net zoals de negen andere PVO’s zet PVO Regio Rotterdam zich in om regionale ondernemers weerbaarder te maken tegen verschillende vormen van criminaliteit. Van cybercrime tot ondermijning. Dit doet PVO door onder meer het organiseren van bijeenkomsten, het geven van trainingen, uitvoeren van scans en het bieden van concrete en praktische maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Veilig Ondernemen.
Daar maken wij ons sterk voor.