Skip Navigation or Skip to Content

Quickscan helpt organisaties voorbereiden op NIS2-richtlijn

4 maart 2024
2 min leestijd

Eind 2024 moet de NIS2-richtlijn in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd en moeten bepaalde organisaties hieraan voldoen. Deze richtlijn heeft als doel de digitale weerbaarheid van organisaties in de Europese Unie te vergroten. Met een zelfevaluatie en scan van de Rijksoverheid kun je kijken of de richtlijn op jouw bedrijf van toepassing is en hoe je je hierop kunt voorbereiden.

Wat is de NIS2-richtlijn?

De NIS2 (Network and Information Security directive) is een Europese richtlijn gericht op het vergroten van de digitale weerbaarheid en het beperken van de gevolgen van cyberincidenten in de EU. Momenteel wordt de NIS2-richtlijn onder coördinatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de vakdepartementen omgezet naar Nederlandse wetgeving.

Voor wie geldt de NIS2-richtlijn?

De NIS2-richtlijn is van toepassing op bedrijven en organisaties in specifieke sectoren, die voldoen aan bepaalde criteria. Zo geldt de richtlijn onder andere voor organisaties die als essentieel of belangrijk worden beschouwd voor het functioneren van de maatschappij en/of de economie. Met behulp van de NIS2-Zelfevaluatie kunnen je inschatten of jouw organisatie onder de NIS2-richtlijn valt en of deze als belangrijk of essentieel worden beschouwd.

NIS2-Zelfevaluatie

Bereid je voor met de NIS2-Quickscan

De maatregelen die deze organisaties moeten nemen, vergen de nodige tijd en aandacht. Daarom adviseert de Rijksoverheid organisaties om niet te wachten op wetgeving, maar nu alvast voorbereidingen te treffen. Is de NIS2-richtlijn voor jou van toepassing? De NIS2-Quickscan biedt inzicht in hoe je je kunt voorbereiden op de komst van de nieuwe Europese NIS2-richtlijn.

De NIS2-Quickscan richt zich voornamelijk op ICT- en cybersecurity-specialisten en -verantwoordelijken binnen organisaties. Door het beantwoorden van 40 ja/nee-vragen worden zij zich bewust van de digitale weerbaarheid van hun organisatie.

De Quickscan biedt daarnaast concrete handelingsperspectieven: per thema worden technische of organisatorische maatregelen voorgesteld die kunnen bijdragen aan de digitale weerbaarheid en de voorbereiding op de NIS2.

NIS2-Quickscan

Vanaf wanneer geldt de NIS2-richtlijn?

Eind 2024 moet de NIS2-richtlijn in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd en moeten organisaties aan deze wetgeving voldoen.

Vragen voor je ICT-leverancier

Heb jij je ICT uit handen gegeven omdat je er liever niet zelf mee bezig bent? Het is toch verstandig om regelmatig vragen hierover te stellen. Zo houd je zowel jezelf als je ICT-leverancier scherp. Om je op weg te helpen, hebben we 10 vragen op een rijtje gezet.

vragen voor je ICT-leverancier