Skip Navigation or Skip to Content

RIEC Rotterdam

Het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) Rotterdam ondersteunt ons en andere partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Hun doel is om samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken tegen ondermijning.